Wydawca:

Media Kraków sp. z o.o.

ul. Rękawka 17
30-535 Kraków

Tel. 12 269 90 30
Fax: 12 269 90 30
e-mail: [email protected]

Redakcja:

[email protected]

Reklama:

[email protected]