czwartek, 05 kwiecień 2018 15:33

AGH poszerza ofertę kształcenia

Napisał

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych, Geoinformatyka, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią oraz Geoinformacja to cztery nowe kierunki, które w tegorocznej ofercie studiów I stopnia wprowadza Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Oznacza to, że maturzyści będą mogli w tym roku aplikować na 62 kierunki oferowane przez 16 wydziałów AGH.

Nowością w ofercie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii jest Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych. To jedyny tak interdyscyplinarny kierunek w Polsce, który wpisuje się w krajowe plany rewitalizacji regionów (po)przemysłowych. Celem kształcenia studentów będzie przekazanie kompleksowej wiedzy na temat społeczno-gospodarczego i przyrodniczego ożywiania terenów zdegradowanych. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in.: remediacji środowiska, adaptacji dziedzictwa przemysłu, budownictwa, socjologii i architektury; poznają procedury inwestycyjne i narzędzia finansowe. W ramach zajęć studenci będą uczestniczyć w wyjazdach studyjnych na tereny zdegradowane oraz już zrewitalizowane. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy w zakładach górniczych, specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych, firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych. Planowana liczba miejsc: 45.

Kolejną nowością jest Geoinformatyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, która połączy informatykę z naukami o Ziemi i środowisku. Kierunek ten wyróżnia kształcenie nastawione na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów  informatycznych i geoinformatycznych, w tym danych radarowych, lotniczych czy satelitarnych. Studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu programowania, projektowania i obsługi komputerowych systemów pomiarowych, metod przetwarzania, analizy i interpretacji danych pozyskanych w terenie czy wykorzystania narzędzi typu GIS oraz aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych. Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach informatycznych, geoinformatycznych czy jako projektanci geoportali. Planowana liczba miejsc: 60.

Wydział Energetyki i Paliw poszerza ofertę o kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią. Absolwenci kierunku zdobędą szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju energetycznego. Dodatkowo dowiedzą się jak racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych i surowców energetycznych. Studia dostarczą im też informacji na temat tego jak prawidłowo projektować i dobierać technologie energetyczne w oparciu o ich oddziaływanie na środowisko naturalne. W kształceniu zostanie położony nacisk na praktyczny wymiar studiów. Studenci kierunku będą mieli możliwość odbycia praktyki w firmach z sektora OZE. Dydaktyka będzie natomiast koncentrować się na udziale studentów w pracach badawczych. Planowana liczba miejsc: 60.

Ostatnią nowością jest Geoinformacja na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Celem kształcenia na tym kierunku jest m.in. zdobycie dodatkowych kompetencji związanych z wdrażaniem polityki unijnej dotyczącej danych przestrzennych. Kierunek związany jest również bezpośrednio z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi zarządzania globalnymi danymi przestrzennymi, do których należy przykładowo teledetekcyjne pozyskanie informacji. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym czy zarządzaniem kryzysowym. Szczególne obszary zatrudnienia to firmy informatyczne tworzące aplikacje i udostępniające informacje w czasie rzeczywistym. Planowana liczba miejsc: 60.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 w AGH w Krakowie rozpocznie się 4 czerwca. Szczegółowe informacje na temat nowych kierunków znajdą Państwo pod adresem: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/nowe-kierunki-w-ofercie-ksztalcenia-20182019/

(red)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.