Wadowice, Andrychów, Brody, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz

Dekomunizacja w Wadowicach przedwczesna Wyróżniony

Dekomunizacja w Wadowicach przedwczesna

Sąd uchylił decyzję wojewody. Generał Bruno Olbrycht będzie miał jednak swoją ulicę w Wadowicach?

Czy zdekomunizowana w ubiegłym roku ulica w Wadowicach odzyska dawnego patrona? Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Bruno Olbrychta.

 

Radni nie zmienili nazwy, zrobił to wojewoda

Ponieważ do 2 września 2017 roku Rada Miejska w Wadowicach nie dokonała zmiany nazwy ul. Bruno Olbrychta, 13 grudnia, na fali działań dekomunizacyjnych, Wojewoda Małopolski zarządzeniem zastępczym zmienił nazwę ulicy Bruno Olbrychta na Gustawa Studnickiego.

Wojewoda Piotr Ćwik powołał się na opinię IPN-u, według której wspomniany generał Olbrycht, mimo wcześniejszej służby w Armii Krajowej, w 1945 roku zaczął współpracować z władzami komunistycznymi i został przez komunistów mianowany dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Kierował walką z podziemiem niepodległościowym, a tym samym przyczynił się do umocnienia struktur władzy komunistycznej.

Zmieniając nazwę ulicy, wojewoda dodał, że z jego dodatkowych ustaleń wynika, że generał Olbrycht kierował największą akcją pacyfikacyjną od 5 do 27 lutego 1946 roku na obszarze województw warszawskiego, białostockiego i lubelskiego.

Na patrona ulicy wojewoda wybrał zatem Gustawa Studnickiego, matematyka i pedagoga, popularyzatora regionu wadowickiego.

 

Sprzeciw samorządowców

Działanie wojewody wywołało z kolei sprzeciw samorządu Wadowic. 20 grudnia Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której upoważniła burmistrza Mateusza Klinowskiego do złożenia skargi na decyzję o dekomunizacji ul. Bruno Olbrychta. Miasto argumentowało, że gen. Olbrycht był przecież członkiem Armii Krajowej, bohaterem nagradzanym za walkę z bolszewikami. Zdaniem samorządu, decyzja o zmianie patrona ulicy nie była właściwa.

„Naukowych” podstaw tej decyzji dostarczył Instytut Pamięci Narodowej, w mojej ocenie instytucja paranaukowa, zajmująca się dzisiaj fałszowaniem historii Polski […] – komentuje burmistrz Mateusz Klinowski. – Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek IPN przygotował kilkuzdaniową „opinię” dla Wojewody, w której zarzucił generałowi „aktywną współpracę z władzami komunistycznymi”. W opinii nie przywołano żadnych źródeł i uzasadnień mających walor naukowy. Wojewoda Małopolski dodał do tego własną ocenę „historyczną” opartą na wyrywkowym zacytowaniu wpisu z Wikipedii poświęconemu osobie generała, a te wątłe podstawy posłużyły następnie Wojewodzie do pozbawienia Bruno Olbrychta – zasłużonego mieszkańca naszego miasta, ulicy własnego imienia. Zadaniem samorządu lokalnego jest obrona pamięci o zasłużonym mieszkańcu Wadowic i dlatego decyzję Wojewody Małopolskiego zaskarżyłem przy poparciu Rady Miejskiej – dodaje burmistrz na swoim blogu.

 

Sąd uchylił decyzję wojewody

We wtorek 29 maja 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego. W uzasadnieniu podał, że nie podziela stanowiska wojewody, jakoby opinia IPN-u była prawidłowa, logiczna i przekonująca.

Opinia ta została sporządzona w sposób w istocie niepozwalający na jej kontrolę […]. Każda opinia sporządzana na potrzeby postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy prawa, musi spełniać pewne podstawowe wymogi. Opinia musi mieć swoje uzasadnienie, które ma zawierać przesłanki, jakimi kierowała się osoba sporządzającą daną opinię i które to przesłanki doprowadziły do zawarcia w niej określonych konkluzji. Opinia powinna zawierać wskazanie na źródła, z których korzystano przy jej opracowywaniu. Opinia powinna być sporządzona poprawnie metodologicznie, a więc w przypadku dokonywania ocen określonych zjawisk lub osób powinna zawierać wyraźne wskazanie źródła zaczerpnięcia wiadomości z przypisaniem temu źródłu konkretnego stanowiska lub poglądu zawartego w opinii. Opinia musi być sporządzona w sposób logiczny i z tej logiki powinno wynikać jej przekonywujący charakter – czytamy w uzasadnieniu decyzji WSA.

Sąd podkreśla, że opinia powinna być tak przygotowana, by nawet osoba, która nie posiada specjalistycznej wiedzy na dany temat, nabrała „przekonania, że każde jednoznaczne stwierdzenie lub pogląd zawarty w opinii wynika z konkretnych zdarzeń mających oparcie o źródła i osoba sporządzająca opinię łączy dane wydarzenia z formułowaniem oceny lub konkluzji”.

Przechodząc do oceny zarządzenia zastępczego opartego o opinię IPN-u z 3 listopada 2017 r., należy stwierdzić, że ani stanowisko wojewody zawarte w zarządzeniu, ani opinia nie zostały w tej sprawie sporządzone poprawnie metodologicznie […] – pisze WSA.

Według sądu wojewoda, zmieniając nazwę ulicy, nie wskazał też, czy dotychczasowa nazwa ulicy gen. Bruno Olbrychta była niezgodna z art. 1 ust. 1 (nazwy ulic upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące, bądź propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny) czy z art. 1 ust. 2 ustawy dekomunizacyjnej (nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989).

Należy również stwierdzić, że nawet przyjmując za Wojewodą Małopolskim, że osoba B. O. miałaby symbolizować idee komunizmu lub propagować idee komunizmu, to w zaskarżonym zarządzeniu powinno znaleźć się wyjaśnienie, na czym polegało owo symbolizowanie lub propagowanie – wyjaśnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Sąd zwraca także uwagę na uzupełnienie opinii IPN-u przez wojewodę o dodatkowe informacje, jak kierowanie przez generała Olbrychta Warszawskim Okręgiem Wojskowym.

Takiego stwierdzenia nie zawiera opinia IPN-u z 3 listopada 2017 r., a skoro stanowisko co do spełniania przesłanek z art. 1 ust. 1 lub 2 ustawy dekomunizacyjnej ma zawierać się w opinii IPN-u jako wyspecjalizowanego podmiotu, to zastępowanie lub uzupełnianie opinii IPN-u własnym stanowiskiem Wojewody dowodzi i tego, że już sporządzona opinia jest przynajmniej niepełna bądź zbyt ogólna. Ustawodawca w ustawie dekomunizacyjnej nałożył tylko na IPN obowiązek sporządzania opinii, co oznacza, że po uzyskaniu przez wojewodę takiej opinii, następuje jej ocena co do poprawności sporządzenia, logiczności wywodu i poprawności merytorycznej i w razie stwierdzenia braków w tym zakresie – organ prowadzący postępowanie nadzorcze nie dokonuje samodzielnie ustaleń objętych opinią, ale powinien zwrócić się do IPN-u o przekazanie uzupełnionej lub poprawionej opinii – podkreśla Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Opinia Instytutu Pamięci Narodowej z listopada 2017 nie zawiera informacji, w jakich okolicznościach Bruno Olbrycht został mianowany na dowódcę okręgu wojskowego. Jest w niej tylko enigmatyczne sformułowanie na temat „mianowania przez komunistów”. Nie podano również, z jakimi grupami żołnierzy walczyły dowodzone przez Olbrychta oddziały.

Obowiązek zebrania w sposób wyczerpujący materiału dowodowego i dokonania na podstawie całokształtu tego materiału, czy dana okoliczność została udowodniona stanowi podstawowy warunek prawidłowego prowadzenia każdego postępowania opartego o przepisy prawa publicznego. W tej zaś sprawie, opierając się na wadliwie sporządzonej opinii z 3 listopada 2017 r., przedwcześnie Wojewoda stwierdził, że osoba B. O. spełnia przesłanki z art. 1 ust. 1 ustawy dekomunizacyjnej – tłumaczy WSA.

Oczywiście sąd nie ocenia, czy osoba generała Olbrychta jest postacią propagującą komunizm. Nie leży to w zakresie jego kompetencji.

Teraz wojewoda może odwołać się od wyroku. Do czasu zakończenia sprawy ulica nosi nazwę Gustawa Studnickiego.

Gdy proces ostatecznie się zakończy, imieniem Gustawa Studnickiego nazwiemy inną ulicę – zapowiada burmistrz Mateusz Klinowski.

 

Anna Piątkowska-Borek

fot. Wikipedia.pl

Ostatnio zmieniany niedziela, 10 czerwiec 2018 19:49
Powrót na górę
  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA

może Cię zainteresować

Głos Myślenicki

Tenczyn. Poważny wypadek na Zakopiance

08 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:11866

Na Zakopiance w Tenczynie o godz. 11.10 doszło do poważnego w skutkach wypadku, gdzie zderzyły...

Głos Krakowski

Dziewczyny z autostrad

07 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:5459

Nie sposób ich nie zauważyć na A4, czy E40, a czasem nawet na lokalnych drogach...

Głos Wadowicki

W Rzykach kosiarka pocięła człowieka na kawałki. Żył?

18 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:4104

Do makabrycznego wypadku doszło w ubiegłą sobotę, 9 czerwca br., w czasie prac polowych w przysiółku...

Głos Krakowski

Duda w KFC w Krakowie - czyli kurczak i konstytucja

11 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:3723

W weekend prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wybrał się do jednego z krakowskich fast...

Głos Limanowski

Tymbark: Wystarczyła jedna nawałnica

11 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:3075

Limanowszczyzna nie raz zmagała się w powodziami. Tym razem groza zawisła nad mieszkańcami Słopnic, Kamienicy...

Głos Wielicki

Nielegalne automaty do gry zabezpieczone w Niepołomicach

14 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:2185

Policjanci z referatu do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce...

Głos Mielecki

Mielczanie podnieśli głowy i odrobili lekcje - nikt nie jest w stanie zatrzymać tego rozpędzonego pociągu

22 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:2094

Rozmowa z Piotrem Kozubem, administratorem i założycielem liczącej ponad 19 tysięcy członków grupy na Facebooku...

Głos Podkrakowski

Pożar składowiska w Skawinie!

16 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:2055

Płonęło kolejne składowisko. Tym razem w Skawinie. Na szczęście strażakom udało się opanować sytuację. Trwa...

Głos Oświęcimski

Oświęcim. Policjanci udzielali pomocy pijanej 14-latce leżącej nocą na ulicy

12 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:1762

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu poszukują osób, które udostępniły alkohol 14-letniej mieszkance Gminy...

Głos Żywiecki

Wojciechowska zbiera cięgi. Żywiec Zdrój strzela sobie w kolano?

18 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:1674

Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka i dziennikarka została ambasadorką kampanii „Po stronie natury” producenta wody Żywiec...

Głos Wielicki

Wielicka opozycja jednoczy siły

28 maj, 2018 | Wyświetleń:1612

Wielickie struktury Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL SLD i KOD-u mają działać wspólnie na rzecz mieszkańców...

Głos Podkrakowski

Skawina: czerwone kartki dla władz! Mieszkańcy chcą oddychać

23 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:1360

Mieszkańcy mówią: DOŚĆ trucia! DOŚĆ upokarzania! DOŚĆ mentalności #sięniedasię! Chcą w końcu normalnie oddychać. W...