Mądry Natalia

Mądry Natalia

Komenda Hufca ZHP Chrzanów zaprasza zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i osoby niezrzeszone na obóz harcerski w Szarym Dworze!

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni wzięła udział w zajęciach z biologii prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to jeden z elementów projektu, w którym bierze udział szkoła. Oprócz zajęć tematycznych, uczniowie ogólniaka mają również zajęcia internetowe, koła naukowe, a raz w semestrze zajęcia on-line transmitowane do 8. wybranych szkół z danej podgrupy, w ramach działalności kół naukowych.

V Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla rozegrano w dniach 16-17 II  br.

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu z Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Gmina Łużna w ramach Klastra Energii „Biała-Ropa” rozważa możliwość złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania na realizację działań związanych z utylizacją azbestu znajdującego się na prywatnych posesjach (budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, azbest składowany na działce).

Urząd Gminy Łużna informuje, że Biuro Sołtysa Sołectwa Łużna zostało przeniesione do Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

Liczący sobie półtora roku owczarek niemiecki zasilił szeregi gorlickiej policji. Przewodnikiem psa jest sierż. Ireneusz Jędrzejowski, na co dzień pełniący służbę w Komisariacie Policji w Bieczu.

Strona 1 z 686