poniedziałek, 12 luty 2018 19:51

Przecław: Budżet o prawie 1/4 większy od poprzedniego

Napisała

30 stycznia br. odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, podczas której radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2018r. Opracowany i przedstawiony radzie budżet Gminy Przecław na 2018 rok jest budżetem rekordowym zarówno pod względem zaplanowanych dochodów jak i wydatków i jest większy o prawie 25% od budżetu roku ubiegłego.

Projekt budżetu na rok 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Tarnobrzegu i uzyskał pozytywną opinię RIO zarówno w zakresie projektu budżetu, możliwości finansowania deficytu, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Uchwalono łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 55.065.836,78 zł z tego: dochody bieżące – 45.807.869,00 zł, a dochody majątkowe – 9.257.967,78 zł. Rada Miejska zadecydowała i określiła łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 57.383.593,78 zł z tego: wydatki bieżące – 42.208.567,09 zł, a wydatki majątkowe – 15.175.026,69 zł

Określono planowany deficyt w kwocie 2.317.757,00 zł

Jak można zauważyć w tegorocznym budżecie ponad 15 milionów złotych zaplanowano na inwestycje. Jednak jak wynika z wypowiedzi Burmistrza Przecławia Ryszarda Wolanina ta kwota na pewno w ciągu roku wzrośnie. Burmistrz stwierdził, że jest to budżet bardzo ambity i odważny, ale przede wszystkim realny. Wszelkie plany budżetowe jak chociażby planowana budowa żłobka czy rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Kiełkowie to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

W budżecie nie zabrakło środków na kontynuację budowy i remontów dróg, chodników czy oświetlenia ulicznego. Uczestnicząca w sesji Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm RP pogratulowała zarówno radnym jak i burmistrzowi przygotowanego projektu budżetu na rok 2018, życząc wiele satysfakcji przy jego realizacji. W swojej wypowiedzi najbardziej pogratulowała przystąpienia Gminy Przecław do projektu parasolowego i pozyskaniu środków europejskich na jego realizację. Podkreśliła, że jest to projekt bardzo ważny dla naszych mieszkańców, który wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez obniżenie opłat za prąd czy ciepłą wodę oraz zmniejszy koszty ogrzewania domów, ale również przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Inf i foto: UG w Przecławiu

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.