rzypominamy o wczorajszym terminie rozpoczęcia przez firmę Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. prac w obrębie części obwodnicy Skawiny. Przebudowa skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka, zgodnie z zadeklarowanym terminem, rozpoczęła się bowiem w poniedziałek 22 października br.

11 października została otwarta druga część obwodnicy Gdowa wraz mostem na Rabie. Z nowej drogi, wyprowadzającej ruch samochodów ciężarowych z centrum miejscowości i skracającej przejazd na trasie 966, można już bez przeszkód korzystać.

Dział: Głos Wielicki

Budowa drugiego etapu obwodnicy Gdowa dobiegła końca. W ostatnich tygodniach trwały procedury związane z odbiorami, kontrole służb i inspekcji przed oddaniem inwestycji do użytku. Planowany termin otwarcia nowej drogi został wyznaczony na 11 października (w godzinach popołudniowych).

Dział: Głos Wielicki
Strona 1 z 6