poniedziałek, 15 kwiecień 2019 18:21

Jak zadbać o zdolnych uczniów? Bobowa daje przykład

Napisał

Gmina Bobowa zdobyła pieniądze na wsparcie najzdolniejszych uczniów. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych na terenie gminy.

Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.

– Całkowita wartość projektu wynosi 803 075,25 zł z czego uzyskane dofinansowanie stanowi aż 94,28 % kosztów tj. 757 117,90 zł – informują urzędnicy.

Siedzibą i realizatorem Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych będzie Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Bobowej.

Celem projektu jest stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju zdolnych uczniów. Pod uwagę brane będą: język angielski, nauki matematyczno-techniczne, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne i kompetencje społeczne.

– Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych według programów zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych przekazanych przez realizatora projektu koordynacyjnego, dla uczniów klas V-VIII ze szkół podstawowych działających na terenie gminy Bobowa, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w w/w obszarach – informuje urząd gminy.

Jak dodają urzędnicy, w ramach realizacji projektu zaplanowano organizację trzech edycji zajęć. Pierwsza odbędzie się teraz, w latach: 2019/2020. Druga edycja przewidziana jest na lata 2020/2021, a trzecia na 2021/2022.

 

Jaki efekt ma przynieść Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych?

Po pierwsze chodzi o wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień. Ważne będzie też wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, a także zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań.

W ramach realizacji projektu przewidziano też podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia zdolnego w szczególności z zakresu kompetencji kluczowych.

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.