Marzena Gitler

Marzena Gitler

21 czerwca w Tarnowie rozpocznie się trzydniowe święto miasta - „Zdearzenia 2019”. Jakie atrakcje czekają na tarnowian i gości?

Władze miasta zaprezentowały wizualizację tego ważnego dla miasta zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach rewitalizacji miasta, jakim jest budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Łazarskiego.

W niedzielę 9 czerwca 70-lecie działalności świętowało uroczyście Koło Gospodyń Wiejskich z Męciny. Okrągły jubileusz istnienia stowarzyszenia był okazją do wspomnień oraz podziękowań i gratulacji dla członkiń Koła, które nieprzerwanie od 70 lat zaangażowane są w upowszechnianie rodzimej kultury i tradycji.

Zostali bez dachu nad głową, bez niczego. Gmina im nie pomoże, bo według urzędników nie są mieszkańcami gminy. Państwo Gabrychowie kolejny raz zmagają się z nieszczęściem i mogą liczyć tylko na ludzi dobrej woli.

W Tarnowie ważą się losy absolutorium dla Prezydenta Romana Ciepieli. Wniosek o nieudzielenie przedstawiła radzie miasta komisja rewizyjna. Z nim jednak polemizuje RIO. Które argumenty przekonają radnych okaże się najprawdopodobniej 19 czerwca.

Tysiące rodzin z całej diecezji tarnowskiej przyjechały do Starego Sącza z okazji 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II i kanonizacji bł. Kingi. Uroczystość przy Papieskim Ołtarzu 16 czerwca dla wielu była okazją do pełnego wzruszeń wspominania spotkania papieżem - Polakiem. 

Strona 1 z 519