- Coroczną bożonarodzeniową tradycję w trzebińskim Zakładzie Karnym stanowi już wizyta druhów z trzebińskiego hufca ZHP z symbolicznym przesłaniem – płomieniem światła zapalonym w grocie betlejemskiej i przekazywanym z rąk do rąk ludziom na całym świecie. 20.12. br. "Światło Pokoju" trafiło w ten sposób do funkcjonariuszy, pracowników i osób pozbawionych wolności. Swiatło Pokoju odebrał z rąk przedstawicieli hufca ZHP wychowawca kpt. Grzegorz Chudoba - informuje por. Magdalena Pytel, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Trzebini.

Dział: Chrzanów

14 grudnia br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w Powiatowym Turnieju Ortograficznym o „Pióro Starosty Chrzanowskiego”.

Dział: Chrzanów

Wraz z nową kadencją samorządu pojawiają się istotne problemy, które powinniśmy z korzyścią dla mieszkańców rozwiązywać. Jednym z nich jest zamknięcie punktu zbiórki odpadów (tzw. PSZOK) w Trzebini w rejonie dawnego składowiska śmieci przy ul. Piłsudskiego.

Dział: Chrzanów
Strona 1 z 24