wtorek, 12 czerwiec 2018 10:24

Trzebinia w programie Tele-Anioł

Napisała

Gmina Trzebinia 7 czerwca br. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł" współfinansowanego przez Unię Europejską

„Małopolski Tele-Anioł" to kompleksowy system wsparcia dla osób starszych i samotnych. Aż 10 tysięcy niesamodzielnych mieszkańców Małopolski otrzyma prostą w obsłudze opaskę bezpieczeństwa, która automatycznie połączy ich w razie potrzeby z Centrum Teleopieki. Tam przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), udzielający potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, co więcej, można na nią zadzwonić – urządzenie ma bowiem kartę SIM i indywidualny numer. Żeby odebrać połączenie, wystarczy nacisnąć zielony przycisk – w ten sposób mamy zapewniony kontakt z pracownikiem Centrum Teleopieki, ale także np. z najbliższą rodziną.

Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia oraz czujnik tętna. Jest lekka, łatwa w obsłudze i co najważniejsze: może uratować życie. Pierwsze opaski bezpieczeństwa już trafiły do uczestników innowacyjnego projektu Małopolski Tele-Anioł.

Przez cały okres trwania pilotażu przewidziano również, że część z jego uczestników (ok. 3 216 osób) będzie miała możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu.

Jak otrzymać opiekę Tele-Anioła?

Nabór do I tury projektu potrwa do końca października b.r. lub do wyczerpania miejsc. W tym etapie do projektu zostanie zakwalifikowanych 5 tysięcy osób niesamodzielnych, z których dodatkowo usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania zostanie objętych 1 608 osób.
Drugi nabór – na taką samą liczbę osób – jest planowany od 1 sierpnia do 31 stycznia 2020 r.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:
- osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Przewiduje się, że w ramach niego zostanie wyłonionych 5 tysięcy niesamodzielnych osób.

Gdzie złożyć wniosek?
1. Osobiście w jednym z miejsc:
- Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
- Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)
- Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)

w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego:
- w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania;
- Biuro projektu Lidera –ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12/ 61-60-611 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158
- Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł".

3. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolski Tele-Anioł to największy projekt tego typu w Polsce. Województwo Małopolskie realizuje go wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 12 czerwiec 2018 10:37
Mądry Natalia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.