Konkurs plastyczny CHRZANOWSKIE MIKOŁAJE Wyróżniony

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Stowarzyszenie Ceramika bez granic ogłasza jednoetapowy konkurs plastyczny na wykonanie oryginalnej rzeźby przestrzennej z gliny przedstawiającej postać św. Mikołaja. Termin nadsyłania prac konkursowych mija z dniem 30 listopada br. (decyduje data stempla pocztowego)

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni oraz zgłoszeni przez przedszkola, szkoły, instytucje, organizacje, stowarzyszenia itd.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie zerówek
- dzieci i młodzież szkół podstawowych
- młodzież szkół ponadpodstawowych
- dorośli
Wymagania: Wielkość rzeźby do 50 cm, materiał – masa szamotowa. Rzeźba musi być wypalona. Rzeźby wykonane z innych materiałów i niewypalone nie będą oceniane w konkursie.

Prace należy opisać podając dane autora: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wiek. Prace składane przez przedszkola, szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje, stowarzyszenia itd. należy dodatkowo uzupełnić oprócz danych kontaktowych o pieczątkę firmową i podać klasę lub grupę oraz imię i nazwisko opiekuna.

Prace można składać w MOKSiR osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego, 4 32-500 Chrzanów. Decyduje data stempla pocztowego. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność organizatora. Reszta prac będzie do odbioru w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 6 grudnia, nie później jednak niż do 16 grudnia, po tym terminie przechodzą na własność organizatora.

Info: MOKSiR Chrzanów

Mądry Natalia

Mądry Natalia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA