Starostwo przekazuje dobre informacje dotyczące mieszkańców Tomic oraz kierowców korzystających z ulicy Floriańskiej na słynnym przysiółku Piekło. Stabilizacja „piekielnego osuwiska” dobiegła końca. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych! Teraz czas na osuwisko w Zawadce.

Dział: Głos Wadowicki

W poniedziałek 24 września br. w Urzędzie Miasta Bochnia dokonano podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA”. Tym samym miasto jest coraz bliżej wizerunkowej i funkcjonalnej odmiany Rynku i przylegających do niego ulic.

W poniedziałek 10 września br. Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak podpisał umowę z wykonawcą na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Kamionna poprzez zagospodarowanie terenu po starej szkole w Kamionnej na cele rekreacyjne". Inwestycja przewiduje budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Kamionnej zlokalizowanego na terenie starej szkoły.

Strona 9 z 68