Gorlice drugim Chochołowem? Ta wizja jest coraz bardziej realna!! Wszystko dzięki  pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Gminę Sękowa w partnerstwie z Miastem Gorlice do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Główny Geolog Kraju skierował do dofinansowania 10 wniosków z ponad 100 złożonych.

Dział: Gorlice

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Bochnia otrzymała 0,25 mln dofinansowania na budowę hali sportowej w Łapczycy. Pieniądze pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehablilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Dział: Bochnia

Urząd Miejski w Andrychowie realizuje projekt pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego.

Dział: Wadowice
Strona 9 z 70