Koła zainteresowań, zajęcia rozwijające i wyrównawcze, pomoce naukowe, sprzęt multimedialny, podniesienie kompetencji nauczycieli - to korzyści płynące z projektu „Plecak wiedzy”, który od sierpnia 2017 do lipca 2019 realizowany jest w Gminie Wielka Wieś. Na projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy w tym szkoły filialnej w Modlniczce oraz uczniowie pobliskiego gimnazjum samorząd otrzymał 1,4 mln zł dotacji z RPO.

W Gminie Dobra 25 stycznia rozstrzygnięto o podziale środków na rozwój i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2018 roku.

100% punktów, pozytywny wynik i pierwsze miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rewitalizacji przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, otrzymał projekt modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. 

Strona 61 z 68