„Kolej Beskidzka”, stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju linii kolejowej z Żywca do Suchej Beskidzkiej, ogłasza konkurs pod nazwą „roz_poznajemy się – SKB” na projekt elementów identyfikacji wizualnej. W konkursie może wziąć udział każdy, kto chciałby przyczynić się do promowania misji „Kolei Beskidzkiej” i rozwoju transportu kolejowego.

Dział: Sucha Beskidzka

W minioną sobotę 16 lutego w jednostce OSP Sucha Beskidzka Błądzonka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące prace jednostki. Natomiast początkiem roku, 5 stycznia walne zebranie miała druga jednostka OSP działająca na terenie naszego miasta OSP Sucha Beskidzka Miasto.

Dział: Sucha Beskidzka

Wyłoniono laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje gminne były przeprowadzone w jednostce OSP Sucha Beskidzka 14 lutego.

Dział: Sucha Beskidzka
Strona 3 z 57