Planowana i oczekiwana budowa Centrum Kultury im. Billy′ego Wildera w Suchej Beskidzkiej staje się faktem. Dotychczasowy teren, przeznaczony pod parking zlokalizowany pomiędzy domem handlowym „Juhas”, a tzw. pasażem stał się placem budowy. To tu właśnie powstanie w ciągu najbliższych dwóch lat nowoczesny obiekt - Centrum Kultury i Filmu.

Dział: Sucha Beskidzka

1 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyła się konferencja "STOP SMOG" zorganizowana z inicjatywy strony rządowej, w której udział wzięli: Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz. Przedstawili oni główne założenia programu "STOP SMOG", mającego na celu intensyfikację działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i poprawy stanu powietrza w Polsce poprzez wsparcie termomodernizacji budynków mieszkalnych, zwłaszcza tych, których mieszkańcami są osoby najbardziej potrzebujące, nie będące w stanie samodzielnie ponieść niezbędnych kosztów.

Dział: Sucha Beskidzka

23 marca odbył się kolejny „6 Suski Turniej Seido Karate Dzieci i Młodzieży”, a Sucha Beskidzka stała się areną młodych sympatyków i adeptów Seido Karate.

Dział: Sucha Beskidzka
Strona 1 z 59