poniedziałek, 12 luty 2018 13:39

Powiat suski: Jest nowy budżet powiatu. Będą inwestować i spłacać długi

Napisała

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 25 stycznia, jednogłośnie uchwalono budżet powiatu na 2018 r. Dochody oszacowano na 99 164 923,55 zł, w tym bieżące 83 824 934,99 zł i majątkowe 15 339 988,56 zł. Wydatki zaplanowano na 98 364 923,55 zł , w tym bieżące 78 479 514,61 zł i majątkowe (przeznaczone na inwestycje) w kwocie 19 885 408,94 zł, które stanowią 20,2% całości wydatków. W budżecie po raz kolejny nie założono deficytu, a nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 800 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Starosta suski Józef Bałos podkreślił, że obsługa zadłużenia nie wiąże się z zaciąganiem kolejnych kredytów. Zaznaczył również, iż konstruując budżet położono nacisk na maksymalne wykorzystanie wsparcia ze źródeł zewnętrznych przy finansowaniu inwestycji. Jednym z głównych założeń pozostaje współpraca rzeczowo – finansowa z gminami, na co najmniej dotychczasowym poziomie. W tym miejscu starosta podziękował gminom powiatu suskiego za okazywaną corocznie pomoc finansową, bez której nie udałoby się zrealizować najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych na przestrzeni ubiegłych lat.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w tym roku to: przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Maków – Żarnówka - Wieprzec - Kojszówka w miejscowości Żarnówka - 1 200 000 zł, odnowa nawierzchni dróg powiatowych - 2 100 000 zł, budowa chodnika przy drodze powiatowej w Bystrej Podhalańskiej w ramach Programu Rozwoju Gminnej, Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 1 462 885 zł. (wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zweryfikowany przez urząd wojewódzki, realizacja inwestycji uzależniona jest od przyznania środków), remont drogi powiatowej Kuków – Targoszów w ramach Programu Rozwoju Gminnej, Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 2 670 096 zł. (wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zweryfikowany przez urząd wojewódzki, realizacja inwestycji uzależniona jest od przyznania środków), budowa łącznika od ulicy Szpitalnej do parkingu przy starostwie powiatowym w Suchej Beskidzkiej - 815 314 zł, wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej stabilizacji osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Osielec - 150 000 zł, współfinansowanie budowy ronda w Bystrej – Podhalańskiej - 100 000 zł, zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej w Kojszówce - 60 000 zł, zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego w ramach realizowanego przez wydział geodezji projektu "E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie suskim" - 1 023 043 zł, wymiana pieca w budynku sali gimnastycznej przez Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie – 65 000 zł, wykonanie miejsc postojowych i zaplecza sportowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Suchej Beskidzkiej – 105 000 zł, termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie - 260 000 zł, remont przewiązki w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej – 80 000 zł, budowa miejsc postojowych przy Zespole Szkół S im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej - II etap – 90 000 zł, budowa przewiązki przy Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie oraz remont trzech pracowni – 250 000 zł, adaptacja pracowni technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej – 73 000 zł, budowa budynku administracyjno - socjlanego wraz z pomieszczeniami terapeutycznymi w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni - 100 000 zł, rozbudowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Podhalańskim – 100 000 zł, realizacja „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza..." poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach powiatu suskiego - 7 035 600 zł, Remont Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej - 243 949 zł.

tekst i foto WK, Powiat Suski

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.