Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza III. nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2" w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Dział: Miechów

16 listopada jest uznawany za Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To święto szacunku i akceptacji. By uczcić ten Dzień grupa uczniów z klasy VIII wraz z pedagogiem szkolnym p. Lucyną Błaszkiewicz /Zespołu Szkolno-Przedszkoolnego w Książu Wielkim/ udała się do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczego w Miechowie, aby spotkać się z osobami niepełnosprawnymi i wykrzyczeć słowa: „Jesteśmy tolerancyjni! Kochamy bliźniego swego, jak siebie samego” - referuje ZSP.

Dział: Miechów

Postacią, która walnie przyczyniła się do rozwoju miechowskiego konwentu był Andrzej Batory, bratanek króla Polski Stefana Batorego. Objął on urząd generała zakonu miechowskich bożogrobców w wieku zaledwie 20 lat, co początkowo wywołało falę krytyki jakoby przyszły kandydat nie miał wystarczającego doświadczenie do sprawowania tak znamienitej funkcji. Andrzej Batory szybko rozwiał wątpliwości i energicznie przystąpił do rozwiązywania najbardziej palących problemów z jakimi borykał się miechowski konwent.

Dział: Miechów
Strona 8 z 66